Lễ trình diện tân BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024

Ngày 12/7/2020, Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX đã suy cử thành phần nhân sự tân Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024. Được BHD Trung ương GĐPT Việt Nam duyệt y tại Quyết định số 20.096/HDTƯ/QĐ/TB, ngày 24.07.2020. Sau khi có Quyết định của BHD Trung ương, để hoàn chỉnh nhân sự BHD hầu đáp ứng nhu cầu Phật sự; qua giới thiệu của các Ban viên, BHD ban hành Quyết định số 65-2020/HDCR/QĐ/TB, ngày 13 tháng 9 năm 2020 “suy cử thành phần phụ tá Ban viên BHD.GĐPT Cam Ranh NK 2020-2024”.

Duyên lành hội đủ, sáng ngày 04.10.2020, tại chùa Vạn Hạnh, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức “Lễ trình diện tân BHD và Lễ phát nguyện của Phụ tá Ban viên BHD”. Buổi lễ dưới sự chứng minh của  Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Trưởng ban Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; cùng Chư tôn đức: Thượng tọa đạo hiệu Thích Giác Không, Thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Phước, thành viên trong Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh. Thành phần tân BHD hiện diện tại đạo tràng gồm có HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban; Ban Thường vụ, các Ủy viên, cùng 28 tân Phụ tá Ban viên. 

Tiếp sau các nghi thức niêm hương bạch Phật, lễ hành chánh GĐPT, toàn thể 28 HTr tân Phụ tá Ban viên BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024 đồng quỳ dâng lời phát nguyện nhận lãnh nhiệm vụ lên Tam Bảo tác đại chứng minh. HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD tuyên lời công nhận: “…Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước Đại hùng Bửu điện chùa Vạn Hạnh, dưới sự chứng minh của Chư tôn thiền đức Ân sư Cố vấn Giáo hạnh. Vào thời khắc quý Anh Chị đã phát tâm thọ nhận nhiệm vụ Phụ tá Ban viên BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024. Nhân danh Tổ chức GĐPT Việt Nam, nhân danh Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, tôi trân trọng tán dương công đức của quý Anh Chị  đã sẵn sàng nhận lãnh bổn phận mới, trách nhiệm mới gian khó hơn trong cuộc đời của người Huynh trưởng GĐPT. Tôi hoan hỷ công nhận lời phát nguyện dấn thân phụng sự Tam Bảo và phục vụ mục đích của Tổ chức GĐPT Việt Nam của quý Anh Chị. Kính chúc quý Anh Chị vô lượng tinh tấn, chân cứng đá mềm để sống trọn đời Lam…”

Quý HTr Phó Trưởng ban gắn phù hiệu chức vụ cho các HTr tân Phụ tá Ban viên. Toàn BHD đồng kính lễ cúng dường Tam Bảo 3 lạy và trang nghiêm đón nhận đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Ngài dạy: “…Đại lao cho Chư tôn đức Cố vấn Giáo hạnh, thầy hoan hỷ chứng minh buổi lễ trình diện và phát nguyện của BHD.GĐPT Cam Ranh trước Tam Bảo. Thầy kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới các con phải dấn thân nhiều hơn nữa để đạt được những thành tựu Phật sự hữu ích trên bước đường phụng sự mục đích, lý tưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam…”.

Sau buổi lễ, toàn thể BHD họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ để bàn thảo các công tác Phật sự từ nay cho đến cuối năm 2020.

Thực hiện: Phóng viên Trang nhà gdptcamranh.net

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb