BHD thăm các đơn vị GĐPT trực thuộc

Với mục đích gắn kết Lam tình, sách tấn việc sinh hoạt và tu học của các Đơn vị sau thời gian bị đình đốn vì đại dịch Covid-19. Từ ngày 11/10/2020 đến 08/11/2020, Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh đã cử phái đoàn đến thăm các Đơn vị GĐPT trực thuộc tại Cam Lâm và Cam Ranh. Tại mỗi trú xứ, phái đoàn BHD đảnh lễ vấn an Tôn đức trú trì, tham dự lễ Phật, lễ GĐPT, quan sát toàn cảnh buổi sinh hoạt; họp Ban Huynh trưởng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Đơn vị, góp ý những vấn đề còn hạn chế, chấn chỉnh Nội quy hình thức mà Đơn vị chưa thực hiện đầy đủ (nếu có).

HÌNH ẢNH NGÀY  11/10/2020

+ Tại Đơn vị GĐPT Thiên Long:

+ Tại Đơn vị GĐPT Từ Ân:

+ Tại Đơn vị GĐPT Tây Thiên:

HÌNH ẢNH NGÀY  25/10/2020

+ Tại Đơn vị GĐPT Phước Khánh:

+ Tại Đơn vị GĐPT Ngọc Mỹ:

+ Tại Đơn vị GĐPT Hòa Do:

+ Tại Đơn vị GĐPT Từ Lâm:

 

HÌNH ẢNH NGÀY  08/11/2020

+ Tại Đơn vị GĐPT Thanh Sơn:

+ Tại Đơn vị GĐPT Thạnh Nhuận:

+ Tại Đơn vị GĐPT Thanh Lợi:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3d3P0ftOioaf4H1yUsl77kl4N0nVrLVZyiRkbLrABLx9sGd2lAosoPuxVL0FluniZ6hS74Ta2jtKcmimi7FVGG9EAwuW0o-WyCIorqXg64iwKZDpp1Au5415sRZxTTT8I968CF68_iqNKQ4wwpABJPx=w758-h568-no

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3eTZPhvoq6dWuvf32br4mr50wp-CvKhTnYy6QNkaSQG6V3C4Iq-_O1A2mJOODDhANF0kxW3l2ydvzOtUxQxlCj9YHDOj4kCI1i8j8w2k7huQq_FGIaEa_yT-MnYn-wcMBjysc2Lp7fwYxL9MPYd3iZV=w758-h568-no

+ Tại Đơn vị GĐPT Kỳ Viên:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb