Tưởng nguyện húy nhật Chư tiên linh (tháng 10 Canh Tý – 2020)

ĐỨC ĐỆ NHẤT THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
(Húy nhật ngày mùng 10/10/ Canh Tý – 2020)

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM
NGUYÊN TRƯỞNG BAN BHD.GĐPT CAM RANH
(Húy nhật ngày mùng 09/10/ Canh Tý – 2020)

HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT VIỆT NAM
NGUYÊN BAN VIÊN BHD.GĐPT CAM RANH
(Húy nhật ngày mùng 10/10/ Canh Tý – 2020)

HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT VIỆT NAM
NGUYÊN BAN VIÊN BHD.GĐPT CAM RANH
(Húy nhật ngày mùng 16/10/ Canh Tý – 2020)
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb