Lễ phát nguyện của tân Liên đoàn trưởng GĐPT Ngọc Mỹ

Sau khi hai Liên Đoàn trưởng của GĐPT Ngọc Mỹ lần lượt từ trần vì bệnh duyên trong tháng 11 năm 2019 và tháng 01 năm 2020. Từ đó, đơn vị chưa có Huynh trưởng kế tục chức vụ Liên Đoàn trưởng Ngành Nam và Ngành Nữ để điều hành Phật sự và dẫn dắt đoàn sinh sinh hoạt, tu học. Trước tình hình đó, ngày 08/11/2020, Ban Huynh trưởng suy cử và đệ trình lên Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh nhân sự tân Quyền Liên Đoàn trưởng. Được Ban Hướng dẫn thuận duyệt tại Quyết định số 85-2020/HDCR/QĐ/TB ngày 19 tháng 11 năm 2020:
+ Quyền Liên Đoàn trưởng Ngành Nam: HTr cấp Tập HOÀNG PHỤNG, Pháp danh: Tâm Phong.
+ Quyền Liên Đoàn trưởng Ngành Nữ: HTr cấp Tập ĐOÀN THỊ NGỌC LAN, Pháp danh: Nguyên Hương.
 
Được Hòa thượng trụ trì thương tưởng tạo thắng duyên lành; được Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh quan tâm chỉ dẫn. Vào lúc 14 giờ 30 ngày 06.12.2020, trước chánh điện tịnh xá Ngọc Mỹ, Đơn vị tổ chức cho hai tân Quyền Liên Đoàn trưởng dâng lời phát nguyện lên Tam Bảo để nhận lãnh trách nhiệm. Toàn thể hội chúng trang nghiêm kính lễ cung nghinh Đại đức Thích Minh Thuận – Đại lao cho Hòa thượng trụ trì, quang lâm chứng minh. HTr cấp Tấn Nguyên Thọ – Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD GĐPT Cam Ranh, chủ tọa buổi lễ; HTr Từ Ngọc – Nguyễn Thị Mẫn, Gia trưởng, đồng chủ tọa. Cùng sự hiện diện tham dự của các HTr trong Ban Thường vụ BHD GĐPT Cam Ranh.
 
Sau khi Đại đức chứng minh niêm hương bạch Phật, toàn thể hội chúng đồng niệm hồng danh Bổn sư cầu gia bị và tiến hành nghi thức hành chánh GĐPT. Anh Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng thư ký BHD GĐPT Cam Ranh, tuyên đọc Quyết định của BHD thuận duyệt nhân sự giữ chức vụ Quyền Liên Đoàn trưởng GĐPT Ngọc Mỹ. Hai anh, chị tân Quyền Liên Đoàn trưởng dâng lời phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm và đảnh lễ Tam Bảo. Anh Phó trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh và Gia trưởng GĐPT Ngọc Mỹ trao quyết định và gắn phù hiệu chức vụ cho hai anh, chị tân Quyền Liên Đoàn trưởng.
 
Thừa Ủy nhiệm anh Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, anh Phó trưởng ban  tuyên lời công nhận và phát biểu sách tấn hai HTr tân Quyền Liên Đoàn trưởng. Toàn thể hội chúng trang nghiêm cung đón lời Pháp nhũ của Đại đức chứng minh. Sau đó, Gia trưởng GĐPT Ngọc Mỹ dâng lời tri ân lên Chư tôn đức, cùng cảm tạ quý anh đại diện BHD.
 
Toàn thể đạo tràng khởi thân trang nghiêm tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện – Hồi hướng công đức và cung tiễn Đại đức chứng minh hồi liêu. Buổi lễ hoàn mãn trong tình Lam chan chứa và niềm tin GĐPT Ngọc Mỹ sẽ ngày càng lớn mạnh với sự dìu dắt của hai anh chị tân Quyền Liên Đoàn trưởng.
 
Bản tin và hình ảnh: Huệ An – Nguyễn Đặng Bảo Khang
(GĐPT Ngọc Mỹ)
 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb