Tưởng niệm Húy nhật lần thứ 25 của cố HTr Nguyên Hòa – Nguyễn Bình

25 năm trước đây, vào ngày 30 tháng 11 năm Ất Hợi (1995), HTr cấp Tín Nguyễn Bình, pháp danh Nguyên Hòa; nguyên thành viên BHD.GĐPT Cam Ranh, nguyên Liên Đoàn trưởng và Gia trưởng – người anh quý kính của GĐPT Hòa Do đã xả bỏ báo thân quay về cõi tịnh lạc, trong lúc Anh vẫn còn dang dỡ nhiều hoài bão để phát triển mái nhà Lam GĐPT Hòa Do.

Vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 11 năm Canh Tý (11.01.2021). Nhân húy nhật lần thứ 25 của cố Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Hòa – Nguyễn Bình và được sự hoan hỷ đồng thuận của thân quyến, Ban Huynh trưởng GĐPT Hòa Do tổ chức lễ tưởng niệm, truy tiến công hạnh của một người Huynh trưởng đã dâng trọn tâm huyết cống hiến cho sự trường tồn của mái nhà Lam GĐPT Hòa Do.

Hội chúng hân hoan cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Giác hạ Luyện, trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ, thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh từ bi quang lâm chứng minh. HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh thân lâm chủ tọa. Cùng sự hiện diện tham dự của Ban Thường vụ BHD, Ban Huynh trưởng GĐPT Phước Khánh, HTr và ĐS GĐPT Hòa Do, gia quyến và thân hữu của anh Nguyễn Bình.

Buổi lễ diễn ra trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh Lam tình trong ý niệm “tri ân và báo ân” sâu sắc.

Tin và ảnh: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

Hình ảnh Lễ Tưởng niệm

Lam viên dâng hương tưởng niệm

Cung nghinh Hòa thượng ân sư quang lâm chứng minh

Đại diện BHT.GĐPT Hòa Do tuyên dâng lời cảm niệm thù ân.

HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh phát biểu cảm từ.

Hòa thượng chứng minh ban đạo từ.

Đại diện gia quyến dâng lời tri ân, cảm tạ.

Hình ảnh Lễ Cúng dường Trai Tăng

Lúc 9 giờ ngày 30 tháng 11 năm Canh Tý (12.01.2021), gia quyến của cố HTr Nguyên Hòa Nguyễn Bình thành tâm kính lễ cúng dường Trai tăng.

Phước duyên cho toàn gia hiếu quyến khi được Chư tôn Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, thượng Thông hạ Anh, thượng Giác hạ Luyện, quang lâm chứng minh, chứng Trai; hiệp cùng 10 vị Thượng tọa, Đại đức tăng ni nhị bộ quang lâm gia trì kỳ siêu, trợ tiến cầu nguyện cho hương linh cố Phật tử Nguyên Hòa Nguyễn Bình trọn niềm hoan hỷ chuyển biến nghiệp duyên, quy hướng Tam Tôn, trượng thừa pháp lực mà siêu sanh thoát hóa. 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb