Lễ Thọ cấp Tập, cấp Tín – niên khóa 2020

Với mục đích truyền thừa sự nghiệp nhà Lam, tạo thuận duyên cho Huynh trưởng thăng tiến cấp bậc, gánh vác trách nhiệm, hoàn thành sứ mạng trước tổ chức một cách danh chánh ngôn thuận là điều đã được xác lập trong Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

Việc Huynh trưởng phát nguyện thọ cấp chính là tự phát Bồ Đề tâm nguyện, nhằm thăng tiến tự thân và góp phần thăng tiến tổ chức GĐPT Việt Nam. Lễ thọ Cấp mang đầy đủ tinh thần “truyền đăng tục diệm” đó.

Ngày 28/02/2021 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu – PL.2564), được Ân sư trụ trì chùa Thanh Sơn tạo thắng duyên lành, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng cử hành Lễ thọ cấp Tập cho 07 HTr và cấp Tín cho 02 HTr tân thăng trong niên khóa 2020; dưới sự chứng minh của:

  • Thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Phước – trụ trì chùa Quan Âm, Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.
  • Đại đức đạo hiệu Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Thanh Sơn, Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, chủ tọa buổi lễ. Cùng sự hiện tham dự của quý HTr thành viên Ban Thường vụ BHD GĐPT Cam Ranh; quý Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các Đơn vị có HTr tân thăng cấp bậc.

Vào lúc 5 giờ, các HTr tân thăng vân tập trước Đại hùng Bửu điện chùa Thanh Sơn để cử hành khóa lễ Sám hối và được tâm tình truyền đạt “Tinh thần của người HTr cấp Tập – cấp Tín”.

Lễ Thọ cấp chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ. Sau nghi thức tụng Kệ Thủ Lăng Nghiêm, lễ Phật, lễ chào kỳ hiệu Sen Trắng và các tiết thứ hành chánh; đại diện BHD tuyên đọc Quyết định của BHD.TƯ GĐPT Việt Nam công nhận HTr tân thăng cấp Tín, Quyết định của BHD GĐPT Cam Ranh công nhận HTr tân thăng cấp Tập; tuyên đọc bổn phận, trách nhiệm của Huynh trưởng hàng cấp Tín, cấp Tập được quy định trong Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Sau đó, các Huynh trưởng tân thăng quỳ trước Đại hùng Bửu điện tuyên dâng lời phát nguyện thọ cấp.

HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, thay mặt cho tổ chức công nhận lời phát nguyện và ban huấn từ sách tấn các HTr tân thăng.

Thượng tọa ân sư chứng minh ban đạo từ khuyến nhũ các HTr tân thăng cấp bậc cần phải tinh tấn tu học, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người HTr GĐPT.

Sau nghi thức hồi hướng, lễ thọ cấp hoàn mãn vào lúc 7 giờ cùng ngày trong niềm hoan hỷ đạo vị, lam tình.

Tin và hình ảnh: BBT trang nhà gdptcamranh.net

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb