BHD thăm các Đơn vị (đợt 3 – năm 2022)

Tiếp tục Phật sự thăm và sách tấn các Đơn vị trực thuộc phục hồi sinh hoạt sau đại dịch Covid-19. Trưa ngày 03.7.2022, phái đoàn BHD về thăm các Đơn vị Kỳ Viên, Thiên Long, Ngọc Mỹ và Hòa Do.

Hình ảnh do Cộng tác viên Trang nhà tại các Đơn vị thực hiện:

******

Thăm Đơn vị GĐPT Kỳ Viên

Phái đoàn BHD gồm: HTr Tâm Thông Trần Văn Hữu, Ủy viên Tổ kiểm ; HTr Chúc Lan Trần Thị Tý Ly, Phụ tá Ủy viên Nữ Oanh Vũ.

Thăm Đơn vị GĐPT Thiên Long

Phái đoàn BHD gồm: HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD; HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến, Ủy viên Doanh tế; HTr Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Ánh, Ủy viên Xã hội.

Thăm Đơn vị GĐPT Ngọc Mỹ

Phái đoàn BHD gồm: HTr Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh, Thủ quỹ BHD; HTr Nhuận Phú Võ Quý, Phụ tá Ủy viên Thiếu Nam;  HTr Huệ Chánh Nguyễn Minh Quang, Phụ tá Ủy viên Nam Oanh Vũ;  HTr Chúc Kim Nguyễn Thị Thanh Cúc, Phụ tá Ủy viên Đại diện BHD tại Cam Lâm.

Thăm Đơn vị GĐPT Hòa Do

Phái đoàn BHD gồm: HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng thư ký; HTr Chúc Hòa Phan Công Bình, Phụ tá Ủy viên Nội vụ;  HTr Đức Thơ Trần Viết Văn, Phụ tá Ủy viên Nam Oanh Vũ;  HTr Huệ Cúc Trần Thị Ngọc Lan, Phụ tá Ủy viên Thiếu Nữ.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb