Hội nghị Hội đồng HTr cấp Tập GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028

Được Ủy ban Quản trị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh thuận duyệt Đề án, sáng ngày 26/05/2024, tại Đoàn quán GĐPT Ngọc Mỹ, Hội đồng HTr cấp Tập GĐPT Cam Ranh đã tiến hành Hội nghị nhằm Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024, thảo luận Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2024 – 2028 và suy cử thành phần nhân sự BĐH Hội đồng HTr cấp Tập nhiệm kỳ 2024 – 2028.

HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh hiện diện chủ tọa; HTr cấp Tấn Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Nội vụ BHD; HTr Nguyên Trinh Phạm Thị Thuận, Trưởng BĐH Hội đồng HTr cấp Tập nhiệm kỳ 2020 – 2024, đồng chủ tọa. Hiện diện 23 HTr cấp Tập tại các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD GĐPT Cam Ranh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện; bầu 07 anh chị vào tân Ban điều hành HĐHTr cấp Tập nhiệm kỳ 2024 – 2028. HTr Hồng Thịnh Phan Phước Thảo thay mặt tân BĐH phát biểu nhận lãnh nhiệm vụ. HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh phát biểu huấn từ cho toàn thể hội nghị. 

Sau nghi thức đồng tụng Tứ hoằng thệ nguyện – Hồi hướng, Hội nghị Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2024 – 2028 thành tựu viên mãn vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Tin và hình ảnh: Huệ An – Nhật Trường

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb