Lễ trao chứng chỉ trúng cách Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển khóa XVI

Trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển khóa XVI với mục đích giúp cho HTr trại sinh hiểu đại cương tổ chức của Đoàn và đào tạo Đoàn phó thực thụ, được BHD GĐPT Cam Ranh kiến lập qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 12-14/05/2023 tại tịnh xá Ngọc Y, giai đoạn 2 từ ngày 08-09/07/2023 tại tịnh xá Ngọc Mỹ, giai đoạn 3 kết khóa – truyền đăng từ ngày 22-23/07/2023 tại Tịnh xá Ngọc Y.

Trong 6 tháng hậu trại, trại sinh được Ban Huynh trưởng Đơn vị sở tại hướng dẫn thực tập làm “Đoàn Phó thực thụ” và lập phiếu nhận xét, đề nghị BHD công nhận trúng cách. Trên cơ sở đó, BHD GĐPT Cam Ranh đã ban hành Quyết định số 24.008/HDCR/QĐ/TB ngày 11/05/2024, V/v công nhận Huynh trưởng trúng cách Trại HLHT sơ cấp Lộc Uyển – khóa XVI năm 2023, gồm 27 trại sinh.

Sáng ngày 02.06.2024, tại Chùa Từ Vân, BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ trao chứng chỉ trúng cách trại HLHTr sơ cấp Lộc Uyển khóa XVI. Toàn thể hội chúng chào mừng HTr cấp Dũng Tâm Bản Nguyễn Thị Sô – Thành viên Hội đồng HTr cấp Dũng, cố vấn BHD GĐPT Cam Ranh, thân lâm chủ tọa; HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang – Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, đồng chủ tọa.

Sau đó, đại diện HTr trại sinh phát nguyện phát huy trách nhiệm của một Đoàn phó thực thụ, góp phần vào sự vững mạnh của Đoàn, đơn vị Gia đình đúng theo tinh thần Nội quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. HTr Huệ Quảng ban huấn thị sách tấn, tán thán tinh thần HTr trại sinh đã tham gia đầy đủ các kỳ huấn luyện của Trại và hoàn thành 6 tháng thực tập, đủ điều kiện được BHD công nhận trúng cách Trại. Anh nhắc lại tinh thần của Trại Lộc Uyển, về 4 đức tính “Tình thương – Hy sinh – Kiên nhẫn – Trung kiên” và động viên HTr tiếp tục nỗ lực trao dồi, tiếp tục tu học và huấn luyện để lấy đó làm tư lương của “nghề” huynh trưởng để dấn thân phụng sự Tổ chức áo lam GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Cam Ranh nói riêng.

Sau khi Quý anh chị Phó Trưởng ban trao Quyết định và chứng chỉ trúng cách. Toàn thể hội chúng khởi thân trang nghiêm tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Hồi hướng công đức.

Tin: Huệ An – Hình ảnh: Nhật Vương – Nhật Trường

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb