BHD GĐPT Cam Ranh họp triển khai Phật sự

Sau khi Đại hội Huynh trưởng BHD GĐPT Cam Ranh lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2028 suy cử thành phần nhân sự tân Ban Hướng Dẫn, tân BHD đã giới thiệu thành phần Phụ tá và được BHD thuận duyệt, tổ chức Lễ Phát nguyện thọ nhận nhiệm vụ của Phụ tá Ban viên BHD. Tiếp đến, thông qua Hội nghị HĐHTr các cấp, đã suy cử thành phần Tân BĐH HĐHTr cấp Tấn, Tín, Tập và được BHD công nhận, BHD đã thành lập Ủy ban quản trị Huynh trưởng. GĐPT Cam Ranh đã kiện toàn thành phần nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, triển khai công tác Phật sự.

Sáng ngày 23/06/2024, tại Chùa Từ Vân, BHD đã tổ chức cuộc họp BHD mở rộng gồm các Ban viên, Phụ tá Ban viên BHD, BCH Hội đồng HTr các cấp, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc. HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Trưởng BHD thân lâm chủ tọa; HTr cấp Tấn Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành Nam, HTr cấp Tấn Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh, Phó Trưởng ban Ngành Nữ, đồng chủ tọa.

BHD đã triển khai các công tác Phật sự đầu nhiệm kỳ theo Đề án của các ban viên đã được BHD thuận duyệt và các Phật sự sắp đến trong quý 3/2024. Các HTr đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày sau nghi thức tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện và Hồi hướng Công Đức.

 

Tin: Huệ An, Hình ảnh: Diệu Lý

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb