Tưởng niệm Ân sư và Anh, Chị trưởng đã quá vãng (tháng 10 âm lịch).

Những ngày huý kỵ của Chư ân sư và Anh, Chị thành viên BHD đã quá vãng, trong tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu (tháng 11 năm 2021):

+ Ngày 01/10 âm lịch: Huý kỵ Chị Diệp Thái Thị Hạnh.

+ Ngày 09/10 âm lịch: Huý kỵ anh Tâm Châu Nguyễn Trưng.

+ Ngày 10/10 âm lịch: Huý kỵ HT Thích Đức Chơn, anh Tâm Lương Nguyễn Luyện.

+ Ngày 16/10 âm lịch: Huý kỵ chị Tâm Đại Phạm Thị Na.

Toàn thể Lam viên trực thuộc BHD GĐPT Cam Ranh

Nhất tâm dâng nén tâm hương đảnh lễ tưởng niệm công đức cao cả của Chư Ân sư và Anh – Chị trưởng  đã hiến trọn đời mình cho sự trường tồn của Chánh Pháp và lý tưởng của Tổ chức Gia đình Phật tử.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb