Lễ khai khóa tu học Huynh trưởng – năm 2023

Tu học trường kỳ là bổn phận và trách nhiệm của người HTr GĐPT Việt Nam. Tu là để luyện rèn thân giáo, trưởng dưỡng Đạo tâm. Học là để tô bồi kiến thức về giáo lý Phật Đà. Được Hòa thượng ân sư lân mẫn tạo thắng duyên lành, vào lúc 8:00 ngày 05/3/2023 (14/02/Quý Mão) PL.2567, BHD Cam Ranh long trọng tổ chức Lễ khai khóa năm tu học 2023 cho các Bậc học HTr Kiên, Trì, Định, Lực.

Toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Giác hạ Luyện, trú trì Tịnh xá Ngọc Mỹ, thành viên Ban cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh.

HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD GĐPT Cam Ranh, chủ tọa buổi lễ; cùng sự hiện diện tham dự của các HTr thành viên BHD, Ban Điều hành tu học, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng và hơn 90 HTr học viên các bậc học niên khóa 2023.

Sau phần nghi thức lễ lược, các Bậc học sinh hoạt riêng theo từng nhóm. Buổi Khai khóa hoàn mãn vào lúc 10:00 sau khi dây thân ái.

Tin và hình ảnh: Ban biên tập trang nhà gdptcamranh.net

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb