KÝ HIỆU MORSE

Có lẽ các bạn khi tham gia sinh hoạt hay các hoạt động  cắm trại dã ngoại không thể không biết đến ký hiệu morse. Tín hiệu Morse do ông SAMUEL MORSE (người Mỹ) phát minh năm 1837 và được sử dụng trên toàn thế giới cho đến năm 1997 thì chấm dứt truyền tin […]

Người Phát Minh Ra Morse

Samuel Morse, tên đầy đủ là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, là một họa sĩ, nhà phát minh tín hiệu vô tuyến điện và bảng chữ cái mang tên ông – Tín hiệu Morse. Samuel Morse sinh ngày 27 tháng 4 năm 1791 ở Charlestown , Massachusetts. Ông mất ngày 2 tháng 4 năm […]