Home » TIÊU ĐIỂM

Thông Tin Về Trang Nhà BHD Cam Ranh

Anh Chị Em Lam viên thân mến. Theo như thông báo của Ban quản trị, trang nhà chúng ta đã được hình thành. Đây là thuận duyên rất lớn trong việc chuyển tải thông tin tu học, sinh hoạt, kết nối Lam tình và mạng mạch xây dựng – thăng tiến tổ chức. Do trong […]

Lễ Ra Mắt BHD GĐPT Cam Ranh

Lễ Ra Mắt BHD GĐPT Cam Ranh

Thời gian: lúc 08g00 ngày 19-02-2011 tại Vạn Hạnh Tự Cam Ranh Chứng minh: – HT Thích Tịnh Nghiêm, cố vấn giáo hạnh – ĐĐ Thích Tế Đạt , cố vấn giáo lý GĐPT Cam Ranh * Chủ tọa : Phái đoàn BHD/GĐPT/VN: – Anh Tâm Huy Lê Đình Thăng, UV Nội Vụ – Anh […]