About banbientap

Post by banbientap

Lam viên GĐPT Cam Ranh về thăm người Anh Cả.

Lam viên GĐPT Cam Ranh về thăm người Anh Cả.

7 năm trước, ngày 18.6.2017, phái đoàn Lam viên GĐPT Cam Ranh lên Đà Lạt vấn an người Anh Cả kính yêu của Tổ chức GĐPT Việt Nam. Giờ đây…trong tâm tư chúng em còn mãi hình bóng và tâm hạnh sáng ngời của Anh. Được tin HTr cấp Dũng Nguyên Tín-Nguyễn Châu, Trưởng ban […]

Thành kính tiễn biệt người Anh Cả của GĐPT Việt Nam

Thành kính tiễn biệt người Anh Cả của GĐPT Việt Nam

Khấp báo: Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu xả báo thân

Khấp báo: Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu xả báo thân

 

Nhất tâm cầu nguyện HTr cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế vãng sanh Cực lạc quốc

Nhất tâm cầu nguyện HTr cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế vãng sanh Cực lạc quốc

Lạc thành Văn phòng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

Lạc thành Văn phòng Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh

Được Chư Tôn đức BTS Phật giáo TP.Cam Ranh thương tưởng tạo thắng duyên, cùng với sự tích cực đóng góp của Lam viên các cấp. Sau một thời gian thi công sửa chữa văn phòng BTS (trong đó có văn phòng BHD GĐPT Cam Ranh), công trình đã lạc thành. Chiều ngày 16.5.2023 (27.3 […]

Khai mạc Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 16 – A Dục 14 (2023)

Khai mạc Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 16 – A Dục 14 (2023)

GĐPT Cam Ranh, kể từ năm 1967 – năm chính thức  là một BHD trong hệ thống tổ chức của GĐPT Việt Nam – việc tu học, huấn luyện đã được duy trì xuyên suốt hơn 55 năm qua nhằm đào tạo thế hệ Huynh trưởng kế thừa có năng lực, trí lực, đạo tâm, trung […]

Thành kính phân ưu cùng BHD.GĐPT Khánh Hòa và tang quyến của HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

Thành kính phân ưu cùng BHD.GĐPT Khánh Hòa và tang quyến của HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT CAM RANH. Nhận được tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn LÊ VĂN THUẬN – Pháp danh NGUYÊN HÒA – Pháp tự MINH LẠC – Sinh năm 1951 (Tân Mão). – […]

Đi tìm nguyên bản của một bài hát (bài Trầm Hương Đốt)

Đi tìm nguyên bản của một bài hát (bài Trầm Hương Đốt)

TVGĐPT – Tìm lại lịch sử hình thành các Hội Phật Học, Hội Phật Giáo – tiền thân của tất cả các Giáo Hội Phật Giáo hiện nay của Việt Nam ở trong và ngoài nước; tìm lại lịch sử các Ban Đồng Ấu, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa […]

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải và tang quyến

Thành kính phân ưu cùng HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải và tang quyến

Nam Mô A Di Đà Phật. – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH; – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT KỲ VIÊN; – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT CAM RANH. Vừa nhận được tin buồn: – Cụ Ông: NGUYỄN VĂN KHA            – Sanh năm:1940 (Canh Thìn) – Thường trú tại: Thôn […]

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Thông hạ Anh tân viên tịch

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Thông hạ Anh tân viên tịch

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu thượng THÔNG hạ ANH – Trụ trì chùa Từ Vân  Cam Ranh, – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cam Ranh, – Ân sư giáo dưỡng GĐPT Cam Ranh. Thuận thế vô thường thị tịch vào lúc […]