Home » Phật Pháp

Ý nghĩa ngày Phật đản sanh

Ý nghĩa ngày Phật đản sanh

“Cũng ngày ấy trên hai ngàn năm trước Khắp vòm trời nhẹ thoảng một mùi hương, Hoa không riêng mà chung cả mười phương Đã nở rộ với tình thương nhân loại”. Hòa nhịp với niềm vui chung của nhân loại trong mùa Phật Đản PL.2563 năm Kỷ Hợi – 2019, Lam viên chúng ta […]

Bài học Thành Đạo – (hay) ý nghĩa Bổn Sư Thành Đạo với Huynh Trưởng GĐPT

Bài học Thành Đạo – (hay) ý nghĩa Bổn Sư Thành Đạo với Huynh Trưởng GĐPT

Bài học Thành Đạo (hay) ý nghĩa Bổn Sư Thành Đạo với Huynh Trưởng GĐPT Thân kính tặng anh chị em Áo Lam. Tâm Minh Có bốn ý nghĩa của thành đạo là: 1. Con đường đi đến giải thoát là Trung Đạo. 2. Bằng nỗ lực của tự thân, với sự tu tập đúng […]

Ý nghĩa Đức Phật thành đạo

Ý nghĩa Đức Phật thành đạo

Ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ, kể từ thời điểm trọng đại đánh dấu một chiến công lẫy lừng trong lịch sử nhân loại, một con người bình thường bằng đấu tranh nội tại đã tự mình vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc của khổ đau sanh tử luân hồi. Một đại […]

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật – Tư tưởng Tịnh Độ

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật – Tư tưởng Tịnh Độ

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật   (Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam) Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu Giảng tại Trung tâm tu học Bậc Lực Miền Khuông Việt Kỳ 1 : Phần Dẫn Nhập và Đại Cương Kinh Duy Ma Cật Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam […]

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm

Đề Kinh Hoa Nghiêm: (Phẩm Nhập Pháp Giới – Thiện Tài cầu học 53 Thiện Tri Thức) – Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu Kỳ 2 – Phần 1

Pháp thoại: Tinh thần “Dấn thân” trong Phật giáo

Pháp thoại: Tinh thần “Dấn thân” trong Phật giáo

Pháp thoại: Tinh thần “Dấn thân” trong Phật giáo (Hòa thượng đạo hiệu thượng Kiến hạ Tánh)

Tứ Tất Đàn, Phương pháp giáo dục của Phật Giáo – HT Thích Thái Hòa

Tứ Tất Đàn, Phương pháp giáo dục của Phật Giáo – HT Thích Thái Hòa

Đề tài Tứ Tất Đàn – HT Thích Thái Hòa Trại Vạn Hạnh – ngày 15 tháng 2 năm 2014 – tại TV Tuệ Quang

Phật Học Phổ Thông_ HT.Thích Thiện Hoa_Trọn Bộ

Phật Học Phổ Thông_ HT.Thích Thiện Hoa_Trọn Bộ

Bộ tài liệu quý, rất phổ cập cho việc tu học trong GĐPT. PHẬT HỌC PHỔ THÔNG – HT.THÍCH THIỆN HOA

Kinh Kim Cang – Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu

Kinh Kim Cang – Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu

Video : Trọn Bộ Kinh Kim Cang – TT Thích Nhuận Châu Đề tài: Kinh Kim Cang (TRỌN BỘ) Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu Phần 1 Phần 2 Kinh Kim Cang trong hệ tư tưởng Bát Nhã Phần 3 KINH KIM CANG -TÍNH KHẾ LÝ – KHẾ CƠ Phần 4 KINH KIM CANG – […]

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm  (Tu học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam) Giảng Sư: TT Thích Nguyên Hiền Giảng tại Thiền Viện Tuệ Quang – SG Ngày 01 tháng 4 năm 2017  Phần 1 Phần 2 Phần 3