Home » Huấn Luyện » Huyền Trang

Lễ trao chứng chỉ trúng cách Trại HLHT Huyền Trang 5

Lễ trao chứng chỉ trúng cách Trại HLHT Huyền Trang 5

Trại HLHT cấp II Huyền Trang mang mục đích giúp cho HTr “Hiểu thấu đáo về tổ chức GĐPT – Đào tạo Liên Đoàn trưởng” để truyền thừa sự nghiệp nhà Lam, tạo thuận duyên cho HTr gánh vác trách nhiệm lãnh đạo đơn vị, hoàn thành sứ mạng mà mình đã phát nguyện phụng […]

Giải trình tiểu luận kết khóa Trại Huyền Trang – khóa V.

Giải trình tiểu luận kết khóa Trại Huyền Trang – khóa V.

Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A Dục khóa XIII – Huyền Trang khóa V  do BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức, khai mạc ngày 12.9.2015. Qua 3 đợt huấn luyện tập trung, đã kết khóa Trại vào ngày 28/02/2016. Sau đó, Liên Trại còn có hai đợt sinh hoạt hậu trại vào các ngày 24/7/2016 và 23/10/2016. […]

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 2)

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 2)

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ý thức tu học tự thân, tinh thần phục vụ mục đích – lý tưởng của tổ chức GĐPT. Ngày 23/10/2016, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức sinh hoạt hậu trại đợt 2 cho HTr Trại sinh Liên Trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V. Anh Minh […]

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

SINH HOẠT HẬU TRẠI (ĐỢT 1) __________________________________________________________________ 5 tháng sau ngày kết khoá Liên Trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V. Hôm nay, ngày 24/7/2016, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức sinh hoạt hậu trại đợt 1 với mục đích bồi dưỡng cho HTr Trại sinh nâng cao nhận thức về ý thức tu học tự thân, tinh […]

Kết khóa Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V

Kết khóa Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V

Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A Dục khóa XIII – Huyền Trang V khai mạc ngày 12.9.2015 và đã trải qua 3 đợt huấn luyện. Đến nay, trong hai ngày 27 – 28/02/2016,  toàn Liên trại tập trung tại chùa Bảo Hải để tổ chức kết khóa Trại. Hiện diện đợt này còn lại […]

Hình ảnh Trại Huyền Trang V – giai đoạn 3

Hình ảnh Trại Huyền Trang V – giai đoạn 3

Tiếp tục chương trình huấn luyện, ngày 25/10/2015 Trại HLHT Huyền Trang khóa V bước vào giai đoạn 3. Sau nghi thức niệm Phật, lễ GĐPT, cử Trại ca và câu chuyện đầu ngày, toàn thể Trại sinh tập trung học khóa 13 và các Chúng luân phiên  thuyết trình hội học đề tài thuộc […]

Hình ảnh Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V (giai đoạn 2)

Hình ảnh Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V (giai đoạn 2)

Trong hai ngày 10 và 11/10/2015 Liên Trại HLHT A Dục khóa XIII – Huyền Trang V của GĐPT Cam Ranh tiếp tục chương trình huấn luyện giai đoạn 2. NGÀY 10/10/2015 NHẬP TRẠI HỌC KHÓA 7 HỌC KHÓA 8 SINH HOẠT THƯ GIÃN HỌC KHÓA 9 GIẢI NGHI – MẠN ĐÀM VUI QUANH ĐÈN […]

Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V giai đoạn 1 – (Khai mạc)

Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V giai đoạn 1 – (Khai mạc)

          Trong mạch nguồn yêu thương của trang sử lam GĐPT Việt Nam hơn 70 năm qua vẫn không ngừng tuôn chảy, tô bồi suốt ngần ấy thời gian. Từng thế hệ truyền trao, từng thế hệ tiếp nối. Riêng với GĐPT Cam Ranh, kể từ năm 1967 – năm chính […]

Trại ca Huyền Trang (sáng tác: Lê Cao Phan)

Trại ca Huyền Trang (sáng tác: Lê Cao Phan)

  (Ấn vào biểu tượng phía góc trái bên ngoài hàng chữ số 00.00 để nghe nhạc)  

BHD GĐPT CAM RANH KẾT THÚC HẬU TRẠI HUYỀN TRANG KHÓA IV

Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp II – Huyền Trang khóa IV do BHD Cam Ranh tổ chức, khai khóa ngày 30.7.2011; kết khóa vào ngày 04.9.2011 với 28 Trại sinh đạt điều kiện trúng cách. Trong giai đoạn 18 tháng kể từ ngày bế mạc Trại, BHD Cam Ranh đã tổ chức sinh hoạt […]