Mẫu phù hiệu trại HL Đội, Chúng trưởng

Mẫu phù hiệu trại HL Đội, Chúng trưởng

Trang nhà nhận được hai mẫu phù hiệu Trại HL Đội, Chúng trưởng do HTr Nhật Trường – Lê Đức Thọ (GĐPT Từ Ân) thiết kế. Nay đăng lên để xin ý kiến góp ý của tất cả ACE Áo Lam tại Cam Ranh và Cam Lâm. Mọi ý kiến xin vui lòng nhập vào [...]

Đạo từ của HĐ Tăng Già chứng minh GĐPT Việt Nam trong lễ Hiệp kỵ ngày 7.3 Giáp Ngọ (2014)

Đạo từ của HĐ Tăng Già chứng minh GĐPT Việt Nam trong lễ Hiệp kỵ ngày 7.3 Giáp Ngọ (2014)

ĐẠO TỪ của HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH trong ngày Húy Kỵ cụ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM và hiệp tiến chư hương linh, đoàn viên quá cố GĐPT Việt Nam lần thứ 45 do BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức tại Tu viện Quảng Hương Già Lam ngày 07 tháng 03 năm [...]

Tang lễ cố Gia trưởng GĐPT Cam Bình

Tang lễ cố Gia trưởng GĐPT Cam Bình

Trong phiên họp khẩn bất thường ngày 10.4.2014 để bàn việc tổ chức lễ tang cho HTr Lê Văn Phé – pháp danh Quảng Đại – Gia trưởng GĐPT Cam Bình, tạ thế lúc 02 giờ ngày 10.4.2014. Theo đề nghị của Ban Huynh trưởng GĐPT Cam Bình và UBQTHT.GĐPT Cam Ranh, Thường vụ BHD Cam Ranh quyết định truy [...]

BHD.GĐPT CAM RANH KHẤP BÁO

BHD.GĐPT CAM RANH KHẤP BÁO

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH – BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT CAM BÌNH – TANG GIA HIẾU QUYẾN Vô cùng kính tiếc báo tin đến Lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm: Đạo hữu LÊ VĂN PHÉ – Pháp danh QUẢNG ĐẠI, Sinh ngày 17.9.1951 [...]

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Được Đại đức trụ trì chùa Từ Hiệp tạo thắng duyên lành; sự đồng thuận của anh UV đại diện BHD tại Cam Lâm; cùng sự thống nhất của Ban Huynh trưởng hai đơn vị GĐPT Từ Ân và Từ Hiệp. Ngày 06.4.2014 (07.3 Giáp Ngọ), toàn thể HTr và ĐS Liên đơn vị Từ [...]

Nhạc sỹ VÕ TÁ HÂN – Người nhạc sỹ tâm huyết trong phong trào văn nghệ GĐPT

Nhạc sỹ VÕ TÁ HÂN – Người nhạc sỹ tâm huyết trong phong trào văn nghệ GĐPT

Nhạc sỹ Võ Tá Hân Pháp Danh Minh Hoan sinh tại Huế năm 1948 và lớn lên ở Sài gòn, * Trong khi học trung học tại trường Nguyễn Trãi (1960-67), anh cũng học thêm về guitar cổ điển với giáo sư Dương Thiệu Tước tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn (1962-67) * [...]

Giao lưu tình Lam đơn vị Từ Ân – Từ Hiệp

Giao lưu tình Lam đơn vị Từ Ân – Từ Hiệp

Ngày 06/04/2014 (07/03/Giáp Ngọ)

Ngôi chùa bọc 60 tấn vàng tại Miến Điện !

Ngôi chùa bọc 60 tấn vàng tại Miến Điện !

Bọc 60 tấn vàng và trang trí bằng hàng nghìn viên kim cương, hồng ngọc, chùa Shwedagon được đánh giá là một kiệt tác nghệ thuật khổng lồ của nhân loại. Nằm trên đồi Singuttara, chùa Shwedagon hay Chùa Vàng ở Yangoon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất của đất nước Myanmar. Từ [...]

More from Phật Pháp

Đạo từ của HĐ Tăng Già chứng minh GĐPT Việt Nam trong lễ Hiệp kỵ ngày 7.3 Giáp Ngọ (2014)

Đạo từ của HĐ Tăng Già chứng minh GĐPT Việt Nam trong lễ Hiệp kỵ ngày 7.3 Giáp Ngọ (2014)

ĐẠO TỪ của HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH trong ngày Húy Kỵ cụ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM và hiệp tiến chư hương linh, đoàn viên quá cố GĐPT Việt Nam lần thứ 45 do BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức tại Tu viện Quảng Hương Già Lam ngày 07 tháng 03 năm [...]

More from Tâm Tình Lam

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Được Đại đức trụ trì chùa Từ Hiệp tạo thắng duyên lành; sự đồng thuận của anh UV đại diện BHD tại Cam Lâm; cùng sự thống nhất của Ban Huynh trưởng hai đơn vị GĐPT Từ Ân và Từ Hiệp. Ngày 06.4.2014 (07.3 Giáp Ngọ), toàn thể HTr và ĐS Liên đơn vị Từ [...]

More from Tin Tức

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Được Đại đức trụ trì chùa Từ Hiệp tạo thắng duyên lành; sự đồng thuận của anh UV đại diện BHD tại Cam Lâm; cùng sự thống nhất của Ban Huynh trưởng hai đơn vị GĐPT Từ Ân và Từ Hiệp. Ngày 06.4.2014 (07.3 Giáp Ngọ), toàn thể HTr và ĐS Liên đơn vị Từ [...]

More from Văn Thể Mỹ

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Giao lưu tình lam Liên đơn vị GĐPT Từ Ân – Từ Hiệp

Được Đại đức trụ trì chùa Từ Hiệp tạo thắng duyên lành; sự đồng thuận của anh UV đại diện BHD tại Cam Lâm; cùng sự thống nhất của Ban Huynh trưởng hai đơn vị GĐPT Từ Ân và Từ Hiệp. Ngày 06.4.2014 (07.3 Giáp Ngọ), toàn thể HTr và ĐS Liên đơn vị Từ [...]

More from Đoàn Quán Đơn Vị