About banbientap

Post by banbientap

Tưởng niệm Húy nhật lần thứ 25 của cố HTr Nguyên Hòa – Nguyễn Bình

Tưởng niệm Húy nhật lần thứ 25 của cố HTr Nguyên Hòa – Nguyễn Bình

Lễ tưởng niệm Húy nhật lần thứ 25 cố HTr Nguyên Hòa – Nguyễn Bình

Kỳ thi kết khóa Bậc Lực – năm 2020

Kỳ thi kết khóa Bậc Lực – năm 2020

Kỳ thi kết khóa Bậc Lực năm 2020 tại Hội đồng thi Cam Ranh

GĐPT Cam Ranh kiến lập đàn tràng Hiệp kỵ (năm Canh Tý – DL.2020 – PL.2564)

GĐPT Cam Ranh kiến lập đàn tràng Hiệp kỵ (năm Canh Tý – DL.2020 – PL.2564)

“Tri ân và báo ân” là văn hóa Phật – Việt, là truyền thống Hiếu đạo đã thấm sâu trong tâm thức của mỗi người con Phật. Với GĐPT Cam Ranh, gần 70 năm qua trên đường phụng sự mục đích – lý tưởng cao đẹp của tổ chức, bao lớp tiền nhân đã xả […]

Thành kính tưởng niệm HTr cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc

Thành kính tưởng niệm HTr cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH Vô cùng kính tiếc Huynh Trưởng Cấp Dũng ĐOÀN VĂN LỘC – Pháp danh TÂM VINH – Pháp tự PHƯỚC HIỀN. Sinh năm Canh Ngọ (1930), tại Thừa Thiên – Huế – Nguyên Phó Tổng thư […]

Đảnh lễ kính viếng Giác linh Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh tân viên tịch

Đảnh lễ kính viếng Giác linh Hòa thượng đạo hiệu thượng  Ngộ hạ Tánh tân viên tịch

Được tin Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh viên tịch lúc 09 giờ 10 phút ngày 20/10/Canh Tý (04.12.2020). Ngài là bổn sư của Thượng tọa Thích Nhuận Quang, thành viên Hội đồng Giáo giới Gia đình Phật tử Việt Nam. Vào lúc 15 giờ ngày 07.12.2020 (23/10/Canh Tý), Chư tôn […]

Lễ phát nguyện của tân Liên đoàn trưởng GĐPT Ngọc Mỹ

Lễ phát nguyện của tân Liên đoàn trưởng GĐPT Ngọc Mỹ

Sau khi hai Liên Đoàn trưởng của GĐPT Ngọc Mỹ lần lượt từ trần vì bệnh duyên trong tháng 11 năm 2019 và tháng 01 năm 2020. Từ đó, đơn vị chưa có Huynh trưởng kế tục chức vụ Liên Đoàn trưởng Ngành Nam và Ngành Nữ để điều hành Phật sự và dẫn dắt […]

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu Thích Ngộ Tánh tân viên tịch

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu Thích Ngộ Tánh tân viên tịch

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh vô cùng kính tiếc khấp báo: Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viên tịch lúc 09 giờ 10 phút ngày 20/10 Canh Tý (04.12.2020). Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 50 năm. Ngài là Bổn […]

Tưởng nguyện HTr Tâm Châu – Nguyễn Trưng nhân húy nhật thứ 17.

Tưởng nguyện HTr Tâm Châu – Nguyễn Trưng nhân húy nhật thứ 17.

Thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của người Áo Lam. Nhân húy nhật thứ 17 của cố HTr cấp Dũng TÂM CHÂU – NGUYỄN TRƯNG, người Anh tôn quý nguyên là Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh qua nhiều nhiệm kỳ trên 30 năm. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 22.11.2020 (nhằm ngày 08/10 […]

Lạc quyên ủy lạo đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Lạc quyên ủy lạo đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Tưởng nguyện húy nhật Chư tiên linh (tháng 10 Canh Tý – 2020)

Tưởng nguyện húy nhật Chư tiên linh (tháng 10 Canh Tý – 2020)

ĐỨC ĐỆ NHẤT THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ (Húy nhật ngày mùng 10/10/ Canh Tý – 2020) HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM NGUYÊN TRƯỞNG BAN BHD.GĐPT CAM RANH (Húy nhật ngày mùng 09/10/ Canh Tý – 2020) HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPT VIỆT NAM NGUYÊN BAN VIÊN BHD.GĐPT CAM RANH […]